Dňa 6. augusta 2020, počas letných psích dní, bola spoločnosť JKmatic pripravená odoslať tovar do Európy

Dňa 6. augusta 2020, počas letných psích dní, bola spoločnosť JKmatic pripravená odoslať tovar do Európy!
O 11:00 dorazil 40-stopový kontajner a začali sme sa pripravovať na nakladanie.

O 11:10 pracovníci dielní počas letného bujarého dňa starostlivo niesli dodávkové vybavenie.

NOVINKY (2)
NOVINKY (3)
NOVINKY (4)

O 13:40, po dvoch a pol hodinách usporiadanej a usporiadanej prepravy, je všetko vybavenie naložené a posledná hromada resp.
flexibilné vystuženie pásu sa vykonáva na zaistenie bezpečnosti cesty.

NOVINKY (5)
NOVINKY (6)

Čas odoslania: august-06-2020