Neelektrická séria

 • JKLM Neelektrický automatický zmäkčovač vody pre domácnosť, priemysel, obchod

  JKLM Neelektrický automatický zmäkčovač vody pre domácnosť, priemysel, obchod

  Vlastnosti
  (1) Prijať jedinečnú hydraulickú riadiacu techniku, ktorá má nielen výhody automatického spínania bez napájania, úspory energie, ale aj vyhýbania sa potenciálnym bezpečnostným rizikám elektrických zariadení, je obzvlášť použiteľná pre zmäkčovacie systémy s požiadavkami na ochranu proti výbuchu.
  (2) Prijmite proces prevádzky s plným lôžkom s veľkým prietokom a vysokou účinnosťou zmäkčovania.
  (3) Prijmite protiprúdový regeneračný proces s vysokou účinnosťou, šetrite vodu a soľ.
  (4) Režim objemovej regenerácie je v súčasnosti najpraktickejšou metódou pre koncových používateľov.
  (5) Viacnásobné konfigurácie: S: Jeden ventil s jednou nádržou;D: Dvojité ventily s dvojitými nádržami.1 pohotovostný režim 1;E: Dva ventily a vyššie, paralelne generujú postupne
  (6) Dvojitý bezpečnostný dizajn ventilu soľanky zabraňuje pretečeniu vody z nádrže soľanky.
  (7) Dizajn s manuálnym režimom nútenej regenerácie.

  (8) Jednoduché a praktické, nie sú potrebné zložité postupy uvádzania do prevádzky alebo nastavovania.